Запитване за лизинг

Моля попълнете всички полета.

Полетата маркирани със * са задължителни.

Моля използвайте кирилица. Телефонния номер можете да въведете във формат +359 2 937 58 29 или 02 937 58 29. ЕИК на фирма можете да въведете с префикс BG ако сте регистрирани по ЗДДС.

В описанието на актива е позволено да копирате и поставяте един или повече линка (например от уебсайт за автомобили).

За цена на актива въведете само цена в Евро. Ако цената, която въвеждате не е в Евро, моля да въведете в каква валута е посочената от Вас цена.

Въведете стойности за първоначална вноска и период на лизинга само като числа.

Благодаря,

екипът на БМ ЛизингЛизингоискател