За компанията

 

 

 

БМ Лизинг EАД е лизингова компания, създадена в началото на 2003 г., регистрирана в БНБ като финансова институция по чл. 3а от ЗКИ, с регистрационен № BGR00109.

Едноличен собственик на капитала е Уеб Финанс Холдинг АД. До 10.2016 г. мажоритарен акционер бе Emerging Europe Leasing & Finance B.V., Холандия, собственост Balkan Accession Fund, Основните акционери на Balkan Accession Fund са Румънско-американският инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Холандската финансова компания за развитие (FMO), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB).

БМ Лизинг ЕАД е член на Българската асоциация за лизинг.

 

БМ Лизинг ЕАД има едностепенна система на управление с петчленен Съвет на Директорите.

Счетоводната политика на БМ Лизинг ЕАД е съобразена с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Одитираща компания е Прайсуотърхаус Купърс. Дружеството работи с клиенти от цялата страна и има действащи клонове в Пловдив и Варна.

БМ Лизинг ЕАД използва лизингов софтуер Ultimate5.NET Leasing за автоматизация на своята дейсност.