За компанията

 

 

 

“БМ Лизинг” EАД е лизингово дружество, създадено в началото на 2003г. с едноличен собственик на капитала “Уеб Финанс Холдинг” АД /с предишно наименование “Финанс Консултинг” АД/. Партньори на “Уеб Финанс Холдинг” АД са български и чуждестранни фирми, търговски банки и инвестиционни дружества, включително “УниКредит Булбанк” АД, “Юробанк И ЕФ Джи България” АД, “Банка ДСК” АД, “Българска банка за развитие” АД, “Обединена българска банка” АД, “Централна кооперативна банка” АД, “Актавис” АД и много други.

До 10.2016 г. мажоритарен акционер на “БМ Лизинг” EАД бе Emerging Europe Leasing & Finance B.V., Холандия, собственост Balkan Accession Fund.

“БМ Лизинг” ЕАД има едностепенна система на управление с тричленен Съвет на Директорите.

Счетоводната политика на “БМ Лизинг” ЕАД е съобразена с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Одитираща компания е “Кроу България Адвайзъри” ЕООД.

Дружеството работи с клиенти от цялата страна.

“БМ Лизинг” ЕАД използва лизингов софтуер Ultimate5.NET Leasing за автоматизация на своята дейност.