За компанията

 

 

БМ Лизинг АД е лизингова компания, създадена в началото на 2003 г. Мажоритарен акционер е Emerging Europe Leasing & Finance B.V., Холандия, собственост Balkan Accession Fund, Основните акционери на Balkan Accession Fund са Румънско-американският инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Холандската финансова компания за развитие (FMO), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB). “БМ Лизинг” е член на Българската асоциация за лизинг.

БМ Лизинг АД има двустепенна система на управление с тричленен Надзорен съвет и тричленен Управителен съвет.

Счетоводната политика на БМ Лизинг е съобразена с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Одитираща компания е Прайсуотърхаус Купърс. Дружеството работи с клиенти от цялата страна и има действащи клонове в Пловдив и Варна.

БМ Лизинг АД използва лизингов софтуер Ultimate5.NET Leasing за автоматизация на своята дейсност.