Лизинг на недвижими имоти

 

 

БМ Лизинг предлага лизинг за търговски и индустриални имоти, офиси и хотели, според нуждите на бизнесa Ви.

Общи условия

Валута на сделките

Лизинговите договори за недвижима собственост се сключват в евро.

Срок за изплащане

Максималният срок на лизинга за недвижима собственост е до 48 месеца. Възможно е да се сключи договор и за по-кратък период.

 

Стойност на сделките

БМ Лизинг финансира сделки за лизинг на недвижими имоти на стойност по-голяма от 30,000 евро без ДДС

Първоначална вноска

Финансира се до 60 % от пазарната стойност на имота съгласно оценката на БМ Лизинг.

Кандидатствайте

Изпратете запитване

или се обадете на телефон

02 937 58 29

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски;

Обратен лизинг

Ползвайки тази услуга, Вие освобождавате оборотни средства за бизнеса си.

Застраховки

Преценката за покритите рискове е на БМ Лизинг. Изисква се имуществена застраховка при приемлив за БМ Лизинг застраховател.