Лизинг на ново и употребявано оборудване

 

 

БМ Лизинг предлага лизинг на машини и индустриално оборудване по мярка на Вашия проект.

Общи условия

Стойност на сделките

БМ Лизинг финансира сделки за лизинг на ново и употребявано оборудване на стойност по-голяма от 20,000 евро без ДДС.

Срок за изплащане

Максималният срок на лизинга е до 48 месеца. Възможно е да се сключи договор и за срокове по Ваш избор.

 

Възраст на оборудването

Допустими стойности според спецификата на оборудването и плановете на инвестиционния Ви проект.

Първоначална вноска

При сключване на договора за лизинг клиентът заплаща договорената първоначална вноска.

Кандидатствайте

Изпратете запитване

или се обадете на телефон

02 937 58 29

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.;

Обратен лизинг

Дава възможност да освободите оборотни средства за Вашия бизнес, като продължите да ползвате необходимото Ви оборудване.

Застраховки

Преценката за покритите рискове е на БМ Лизинг. Изисква се имуществена застраховка при приемлив за БМ Лизинг застраховател.