Лизинг на специализирани превозни средства

 

 

БМ Лизинг предлага лизинг на товарни автомобили, автобуси и микробуси, както и на специализирани МПС като бетоносмесители, автовози, автокранове, сметосъбиращи и почистващи машини според нуждите на бизнес Ви.

Общи условия

Стойност на сделките

БМ Лизинг финансира сделки за лизинг на специализирани ППС на стойност по-голяма от 20,000 евро без ДДС

Срок за изплащане

Максималният срок на лизинга за нови специализирани ППС е до 60 месеца. За употребявани - до 48 месеца. Възможно е да се сключи договор и за срокове по Ваш избор.

 

Възраст на ППС

За нови ППС:

  • Автобуси и камиони. Минимално изискване е сертификат ЕВРО IV;

  • Други видове специализирани ППС. Минимално изискване е сертификат ЕВРО III.

Употребявани ППС:

  • Възрастта на избраното ППС (за автобуси и камиони) при изтичане на договора следва да не надвишава десет години;
  • За други специализирани ППС – според спецификата на актива.

Първоначална вноска

При сключване на договора за лизинг клиентът заплаща договорената първоначална вноска.

Кандидатствайте

Изпратете запитване

или се обадете на телефон

02 937 58 29

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски;

Обратен лизинг

Дава възможност да освободите оборотни средства за Вашия бизнес, като продължите да ползвате съответното МПС.

Застраховки

Валутна застраховка “АВТОКАСКО” и „Гражданска отговорност” при приемлив за БМ Лизинг застраховател.