About Us

 

 

“БМ Лизинг” АД е лизингова компания, създадена в началото на 2003 г. Мажоритарен акционер е Emerging Europe Leasing & Finance B.V., Холандия, собственост Balkan Accession Fund, Основните акционери на Balkan Accession Fund са Румънско-американският инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Холандската финансова компания за развитие (FMO), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB). БМ Лизинг е член на Българската асоциация за лизинг.

„БМ Лизинг” АД има двустепенна система на управление с тричленен Надзорен съвет и тричленен Управителен съвет. Счетоводната политика на “БМ Лизинг” АД е съобразена с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Одитираща компания е Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД. Дружеството работи с клиенти от цялата страна и има действащи клонове в Пловдив и Варна.