New and used equipment leasing

 

 

 

„БМ Лизинг” АД предлага лизинг за машини и оборудване за всички промишлени отрасли.

General Terms

Стойност на сделките

“БМ Лизинг” АД финансира сделки за лизинг на ново и употребявано оборудване на стойност по-голяма от 20,000 евро без ДДС.

Срок за изплащане

Максималния срок на лизинга е до 48 месеца. Възможно е да се сключи договор и за срокове от 12, 18, 24 и 36 месеца.

 

Възраст на оборудването

Допустими стойности според спецификата на оборудването.

Първоначална вноска

При сключване на договора за лизинг клиента заплаща първоначална вноска от минимум 20%.

Apply Now

Get a Quote

or call us at

+359 2 942 99 11

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Възможност за разсрочване (Гратисен период ли се разбира???);
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.;

Обратен лизинг

Дава възможност да освободите оборотни средства за Вашия бизнес, като продължите да ползвате необходимото Ви оборудване.

Застраховки

Преценката за покритите рискове е на “БМ Лизинг” АД. Изисква се имуществена застраховка при приемлив за „БМ Лизинг” АД застраховател.