New and used equipment leasing

 

 

 

BM Leasing offers leasing financing for purchases of machines and industrial equipment for all economic sectors.

General Terms

Deal value

BM Leasing finances purchases of new and used equipment with invoice value not less than 20 000 EUR without VAT.

Repayment period

Maximum leasing term is up to 60 months. Shorter terms of 12, 18, 24, 36 or 48 months are also available.

 

Equipment age

Eligible age depends on the specific type of the equipment.

Down payment

First payment due by the client on  leasing contract signing is minimum 20%.

Apply Now

Get a Quote

or call us at

+359 2 937 58 29

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Възможност за разсрочване (Гратисен период ли се разбира???);
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.;

Обратен лизинг

Дава възможност да освободите оборотни средства за Вашия бизнес, като продължите да ползвате необходимото Ви оборудване.

Застраховки

Преценката за покритите рискове е на “БМ Лизинг” АД. Изисква се имуществена застраховка при приемлив за „БМ Лизинг” АД застраховател.