Luxury vehicles leasing

 

 

 

„БМ Лизинг” АД предлага лизинг за всички марки леки автомобили по избор на клиента.

General Terms

Стойност на сделките:

БМ лизинг предлага лизинг за нови и употребявани автомобили на стойност над 10,000 евро без ДДС.

Срок за изплащане

Максималния срок на лизинга за нови автомобили е до 60 месеца. За употребявани автомобили – до 48 месеца. Възможно е да се сключи договор и за срокове от 12, 18, 24 и 36 месеца.
 

Възраст на автомобилите

Условието за употребявани автомобили е да не са на повече от осем години в края на лизинговия период.

Първоначална вноска

При сключване на договора за лизинг клиента заплаща първоначална вноска от минимум 20%.

Apply Now

Get a Quote

or call us at

+359 2 942 99 11

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски;

Застраховки

Валутна застраховка “АВТОКАСКО” и „Гражданска отговорност” при приемлив за „БМ Лизинг” АД застраховател.