Real Estates leasing

 

 

„БМ Лизинг” АД предлага лизинг за Жилищни, търговски, индустриални имоти, офиси и хотели.

General Terms

Валута на сделките

Лизинговите договори за ново и употребявано оборудване се сключват в евро.

Срок за изплащане

Максималния срок на лизинга за недвижима собственост е до 48 месеца. Възможно е да се сключи договор и за по-кратък период.
 

Стойност на сделките

БМ Лизинг финансира сделки за лизинг на недвижими имоти на стойност по-голяма от 30,000 евро без ДДС

Първоначална вноска

Финансира се до 60 % от пазарната стойност на имота съгласно оценката на „БМ Лизинг” АД.

Apply Now

Get a Quote

or call us at

+359 2 937 58 29

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски;

Обратен лизинг

Ползвайки тази услуга, Вие освобождавате оборотни средства за бизнеса си.

Застраховки

Преценката за покритите рискове е на “БМ Лизинг” АД. Изисква се имуществена застраховка при приемлив за „БМ Лизинг” АД застраховател.