Specialised vehicles leasing

 

 

 

„БМ Лизинг” АД предлага лизинг за товарни автомобили, автобуси и микробуси от всички марки по избор на клиента, както и за специализирани МПС като бетоносмесители, автовози, автокранове, сметосъбиращи и почистващи машини и други.

General Terms

Стойност на сделките

БМ Лизинг финансира сделки за лизинг на специализирани ППС на стойност по-голяма от 20,000 евро без ДДС

Срок за изплащане

Максималния срок на лизинга за нови специализирани ППС е до 60 месеца. За употребявани - до 48 месеца. Възможно е да се сключи договор и за срокове от 12, 18, 24 и 36 месеца.
 

Възраст на ППС

За нови ППС:
  • Автобуси и камиони. Минимално изискване е сертификат ЕВРО IV;
  • Други видове специализирани ППС. Минимално изискване е сертификат ЕВРО III.
Употребявани ППС:
  • Възрастта на избраното ППС (за автобуси и камиони) при изтичане на договора следва да не надвишава 10 (десет) години;
  • За други специализирани ППС – според спецификата на актива.

Първоначална вноска

При сключване на договора за лизинг клиента заплаща първоначална вноска от минимум 20%.

Apply Now

Get a Quote

or call us at

+359 2 937 58 29

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски;

Обратен лизинг

Дава възможност да освободите оборотни средства за Вашия бизнес, като продължите да ползвате съответното МПС.

Застраховки

Валутна застраховка “АВТОКАСКО” и „Гражданска отговорност” при приемлив за „БМ Лизинг” АД застраховател.